دیوار آی سی اف طبقه اول

این  ویلا به روش آی سی اف به متراژ ۲۵۰ متر و دو طبقه در کمهر استان فارس اجرا شد.

سال:۱۴۰۱

کارفرما: آقای داور

مکان:  کمهر – استان فارس 

 متراژ: ۲۵۰

تعداد طبقات: ۲ طبقه

پیشرفت: ۱۰۰%            

پروژه ویلا آقای داور شیراز

آغاز گود برداری پروژه ویلا آقای دکتر داوری در کمهر استان فارس

 

شروع بلوک چینی

شروع بلوک چینی

 

اتمام بلوک چینی و شروع آرماتور بندی فونداسیون

اتمام بلوک چینی و شروع آرماتور بندی فونداسیون

 

اتمام آرماتور بندی فونداسیون

اتمام آرماتور بندی فونداسیون

 

بتن ریزی فونداسیون ویلای شخصی دکتر داور

بتن ریزی فونداسیون ویلای شخصی دکتر داور

 

اجرای کرسی ساختمان پروژه ویلای شخصی دکتر داور در کمهر استان فارس آماده بتن ریزی

اجرای کرسی ساختمان وآماده بتن ریزی پروژه ویلای شخصی دکتر داور در کمهر استان فارس

 

شروع اجرای دیوار آی سی اف طبقه اول

شروع اجرای دیوار آی سی اف طبقه اول

 

دیوار آی سی اف طبقه اول

بتن ریزی دیوار آی سی اف طبقه اول

 

بتن ریزی سقف ویلا آقای دکتر داور در کمهر استان فارس

بتن ریزی سقف ویلا آقای دکتر داور در کمهر استان فارس

 

شروع اجرای دیوار آی سی اف طبقه دوم ویلا آقای دکتر داور در کمهر استان فارس

شروع اجرای دیوار آی سی اف طبقه دوم ویلا آقای دکتر داور در کمهر استان فارس

 

 

سقف طبقه دوم به صورت شیروانی انجام میگردد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید