سقف دوم ساختمان پشتیبانی موسسه راه سازه

سال: ۱۴۰۰

کارفرما: پشیتبانی موسسه راه سازه

مکان: قم

متراژ: ۵۲۰

تعداد طبقات: ۲ طبقه

پیشرفت: ۷۰%

اجرای سقف کرومیت دوم ساختمان پشتیبانی موسسه راه سازه

اجرای سقف کرومیت دوم ساختمان پشتیبانی موسسه راه سازه تولید تیرچه و اجرا

بتن ریزی سقف دوم ساختمان پشتیبانی موسسه راه سازه با تیرچه کرومیت تولیدی

دیدگاهتان را بنویسید