این ساختمان با سیستم دیوار ICF در ۲ طبقه و با متراژ ۶۰۰ مترمربع در تالش استان گیلان اجرا شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: شرکت ره بهنام گستر آرتا کارفرما

مکان: تالش – گیلان

متراژ: ۶۰۰

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت: ۱۰۰%

آغاز اجرای دیوار ICF
آغاز اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
ادامه اجرای دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
اتمام اجرای دیوار ICF طبقه اول
اتمام اجرای دیوار ICF طبقه اول
اتمام اجرای دیوار ICF طبقه اول
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
بتن ریزی دیوار ICF طبقه اول
بتن ریزی دیوار ICF طبقه اول
بتن ریزی دیوار ICF طبقه اول
بتن ریزی دیوار ICF طبقه اول
بتن ریزی دیوار ICF طبقه اول
اجرای سقف طبقه اول
اجرای سقف طبقه اول
اجرای سقف طبقه اول
اجرای سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف طبقه اول
شروع اجرای دیوار طبقه دوم
اجرای دیوار ICF طبقه دوم
اجرای دیوار ICF طبقه دوم
اجرای دیوار ICF طبقه دوم
دیوار طبقه دوم آماده بتن ریزی
دیوار طبقه دوم آماده بتن ریزی
بتن ریزی دیوار طبقه دوم
بتن ریزی دیوار طبقه دوم

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز مشخص شده اند *

ارسال دیدگاه