اجرای سازه ICF پروژه آقای شیرزادی

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای شیرزادی مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ:۱۵۰ تعداد طبقات: ۱ پیشرفت:۴۰%      

اجرای سازه ICF پروژه آقای نیک اقبال

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای نیک اقبال  مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ:۲۳۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت:۴۵%    

اجرای سازه ICF پروژه خانم محمد حسینی

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در حال اجراست. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: خانم پروین محمد حسینی مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ:۳۳۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت:۵۰%

اجرای سازه با سیستم ICFپروژه آقای باقرزاده در سی سخت

این ساختمان با سازه ICF در منطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای باقرزاده مکان: سی سخت، استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۱۲۰ متر مربع تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۱۰۰%    

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای علیپور در سی سخت

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای علیپور مکان: سی سخت، استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۲۵۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت: ۱۰۰%            

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای قدرت پناهیان در سی سخت

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای قدرت پناهیان مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۱۶۰ تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۱۰۰%  

اجرای سازه با سیستم ICF پروژه آقای جواد پاکباز

این ساختمان با سازه ICF درمنطقه زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اجرا شد. سال: ۱۴۰۰ کارفرما: آقای جواد پاکباز مکان: سی سخت ،استان کهگیلویه و بویر احمد متراژ: ۱۵۰ تعداد طبقات: ۱طبقه پیشرفت: ۱۰۰%  

اجرای اسکلت ICF پروژه آقای قاسمی در آشتیان

این ساختمان با سازه ICF در شهرستان آشتیان استان مرکزی، با متراژ ۱۰۰ متر و در یک طبقه اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای قاسمی مکان: آشتیان- مرکزی متراژ: ۱۰۰ تعداد طبقات: ۱ طبقه پیشرفت: ۸۰%

اجرای سازه ساختمان مسکونی آقای چاردلی با سیستم ICF

این ساختمان با سازه ICF در شهرستان نور استان مازندران، با متراژ ۳۰۰ متر و در دو طبقه اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای چاردلی مکان: نور- مازندران متراژ: ۳۰۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت: ۵۰%

اجرای سازه ساختمان مسکونی آقای زرندی با سیستم ICF

این ساختمان با سازه ICF در هردو رود شهرستان نور استان مازندران، با متراژ ۴۰۰ متر و در دو طبقه اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای زرندی مکان: نور- مازندران متراژ: ۴۰۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه پیشرفت: ۴۰%

اجرای دیوار ICF سالن چند منظوره دانشگاه حائری میبد

این ساختمان اولین پروژه این شرکت دراستان یزد است. این سازه با سیستم دیوار ICF در یک طبقه و با مساحت ۴۵۰ مترمربع در حال ساخت است. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: شرکت عمرانی ظفر سازه مکان: میبد- یزد متراژ: ۴۵۰ تعداد طبقات: ۱ پیشرفت: ۱۰۰%

ساختمان مسکونی آقای میری آشتیانی در آشتیان

این ساختمان با سیستم قالب دیواری icf برای اولین بار در شهر آشتیان استان مرکزی اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای میری آشتیانی مکان: آشتیان – مرکزی متراژ: ۳۵۰ تعداد طبقات: ۳ پیشرفت: ۱۰۰%

پروژه ویلای آقای حسین پور سیاه کلا نور

این پروژه با سیستم دیوار ICF در یک طبقه و با متراژ ۲۰۰ متر در سیاه کلا نور در استان مازندران اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای حسین پور مکان: سیاه کلا نور مازندران متراژ: ۲۰۰ تعداد طبقات: ۱ پیشرفت: ۸۰%

ویلای آقای شعبانی کلوده آمل با سیستم ICF

این پروژه با سیستم ICF در دو طبقه و با متراژ ۳۰۰ متر مربع در کلوده آمل استان مازندران در حال اجراست. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای شعبانی مکان: کلوده آمل – مازندران متراژ: ۳۰۰ تعداد طبقات: ۲ پیشرفت: ۶۰%

اقامتگاه پزشکان متخصص تالش

این ساختمان با سیستم دیوار ICF در ۲ طبقه و با متراژ ۶۰۰ مترمربع در تالش استان گیلان اجرا شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: شرکت ره بهنام گستر آرتا کارفرما مکان: تالش – گیلان متراژ: ۶۰۰ تعداد طبقات: ۲ پیشرفت: ۱۰۰%

پروژه ساختمان آقای فراهانی در آشتیان

این ساختمان دردو طبقه و در ۲۵۰ متر مربع با سیستم ICF در شهرستان آشتیان استان مرکزی در حال اجراست. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای فراهانی مکان: آشتیان – مرکزی متراژ:  ۳۰۰ تعداد طبقات: ۲ پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای سازه ICF ساختمان مهندس نومیری در قم

این ساختمان در سه طبقه و با زیربنای ۵۵۰ مترمربع در قم و با سیستم سازه ICF اجرا خواهد شد. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: آقای مهندس نومیری مکان: قم متراژ: ۵۵۰ تعداد طبقات:  ۳ پیشرفت: ۱۰۰%