تجاری مسکونی آقای وایمند

اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن از نوع تیرچه کرومیت می باشد که تیرچه های آن در این شرکت محاسبه و تولید شده است. سال: ۱۳۹۶ کارفرما: آقای وایمند مکان: قم متراژ: ۳۰۰ تعداد طبقات: ۲ پیشرفت: ۱۰۰%

پروژه توسعه شرکت کلون

اسکلت این پروژه فلزی بوده و سقف آن با استفاده از تیرچه های فلزی تولیدی این شرکت اجرا شده و به لحاظ اینکه این کارگاه تولیدی حساس به مواد آتش زا می باشد، یونولیت از سقف حذف شده و به روش فوم لس اجرا گردید. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: شرکت کلون مکان: شهرک صنعتی مامونیه متراژ:…

اسکلت فلزی و سقف کرومیت پروژه تجاری مسکونی آقای یاری

اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن کرومیت می باشد و تیرچه های آن در این شرکت محاسبه، تولید و اجرا گردیده است. در این پروژه یونولیت از روی سقف حذف شده و به روش فوم لس اجرا شده است. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای یاری مکان: قم، میدان گاز متراژ: ۴۰۰ تعداد طبقات: ۵…

پروژه مسکونی آقای صبازاده

اسکلت این ساختمان از نوع فلزی و سقف آن کرومیت می باشد و تیرچه های آن در این شرکت محاسبه و تولید شده است. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای صبازاده مکان: قم – نبوت متراژ: ۳۰۰ تعداد طبقات: ۳ پیشرفت: ۱۰۰%

پروژه مسکونی آقای مهندس یوسف زاده

اسکلت این ساختمان از نوع فلزی با دیوار برشی می باشد و سقف آن با استفاده از تیرچه فلزی که در این شرکت تولید شده اجرا گردیده است در این پروژه یونولیت از سقف حذف شده و به روش فوم لس اجرا شد. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای مهندس یوسف زاده مکان: قم – دانش متراژ:…

اجرای سقف کرومیت پروژه آقای مقدم

اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن با استفاده از تیرچه فلزی اجرا شده است. تیرچه های کرومیت در کارگاه این شرکت تولید و سقف آن نیز توسط اکیپ اجرایی این شرکت اجرا گردید. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای مقدم مکان: قم – بنیاد متراژ: ۳۰۰ تعداد طبقات: ۳ پیشرفت: ۱۰۰%

آپارتمان مسکونی آقای مهندس ممدوحی ۲

اسکلت این ساختمان فلزی همراه دیوار برشی می باشد و سقف آن نیز با استفاده از تیرچه فلزی تولیدی این شرکت اجرا شده است و دیوارهای برشی نیز توسط اکیپ اجرایی مجرب این شرکت اجرا گردید. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای مهندس ممدوحی مکان: قم – ۳۰ متری قائم متراژ: ۱۵۰۰ تعداد طبقات: ۵ پیشرفت: ۱۰۰%

آپارتمان مسکونی آقای سیجانی

اسکلت این ساختمان از نوع فلزی با دیوار برشی می باشد. تیرچه های آن در این شرکت محاسبه، تولید و اجرا و سقف آن به روش فوم لس با حذف یونولیت از سقف اجرا شده است. دیوارهای برشی آن نیز توسط اکیپ اجرایی مجرب شرکت مه میل سازه اجرا گردیده است. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای…

آپارتمان مسکونی آقای بختیاری تهران

اسکلت این ساختمان از نوع فلزی بوده و سقف آن با حذف یونولیت و به روش فوم اجرا شده است و همه سقف ها در یک روز بتنی ریزی گردید. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای بختیاری مکان: تهران، خیابان دماوند متراژ: ۷۰۰ تعداد طبقات: ۶ پیشرفت: ۱۰۰%

پروژه ایستگاه راه آهن گارو مانوری قم

اسکلت این پروژه فلزی با استفاده از پیچ و مهره می باشد و سقف آن با استفاده از تیرچه فلزی تولیدی این شرکت و با روش فوم لس اجرا شده است. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: مهندس فرهادی مکان: ایستگاه راه‌آهن گارو قم متراژ: ۴۰۰ پیشرفت:  ۱۰۰%

آپارتمان مسکونی آقای شفیعی

اسکلت این پروژه بتنی بوده و سقف آن با تیرچه های فلزی تولیدی شرکت مه میل سازه اجرا شده و در این پروژه یونولیت از سقف حذف شده (فوم لس) است. قرارداد این پروژه تا اجرای اسکلت با این شرکت بوده است و بنا به صلاحدید کارفرما کلهیه مراحل سفتکاری، اجرای تاسیسات و نازک کاری…

منزل مسکونی آقای مهرجو

فونداسیون، اسکلت فلزی و سقف این پروژه با استفاده از تیرچه فلزی (کرومیت) توسط این شرکت محاسبه، تولید و اجرا شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای مهرجو مکان: قم متراژ: ۵۰۰ تعداد طبقات: ۳ پیشرفت: ۱۰۰%

پروژه مسکونی آقای مهندس ممدوحی

اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن با تیرچه فلزی که در این شرکت محاسبه و تولید و اجرا می شود، اجرا شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای مهندس ممدوحی مکان: قم متراژ: ۱۰۰۰ تعداد طبقات:  ۶ پیشرفت: ۱۰۰%

منزل مسکونی آقای اکرمی نیا

اسکلت این پروژه فلزی بوده و سقف های آن با استفاده از تیرچه های فلزی اجرا شده است.محاسبه و تولید این تیرچه ها در این شرکت انجام شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای اکرمی نیا مکان: قم – پردیسان متراژ: ۶۰۰ تعداد طبقات: ۴ پیشرفت: ۱۰۰%

حسینیه زینبیه یکه باغ

اسکلت این پروژه فلزی بوده و سقف آن تیرچه فلزی با جان باز (کرومیت) می باشد. تیرچه های فلزی این ساختمان در این شرکت محاسبه و تولید شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: هیئت امنای زینبیه یکه باغ مکان: قم – یکه باغ متراژ: ۱۰۰۰ تعداد طبقات:  ۳ پیشرفت: ۱۰۰%

توسعه مسجد حضرت ابوالفضل

اسکلت این ساختمان فلزی می باشد و سقف آن تیرچه کرومیت می باشد که در این شرکت محاسبه و تولید و اجرا شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: هیئت امنای مسجد حضرت ابوالفضل (حجه الاسلام امانی) مکان: قم – جاده جعفریه متراژ: ۶۰۰ پیشرفت: ۱۰۰%

پروژه مسکونی آقای مهندس زرگر

اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن کرومیت می باشد و تیرچه های فلزی آن در این شرکت محاسبه و تولید و اجرا شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای مهندس زرگر مکان: قم – ۲۰ متری حائری متراژ: ۴۰۰ پیشرفت: ۱۰۰ تعداد طبقات: ۲

درمانگاه بقیه الله

اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن کرومیت می باشد. تیرچه های فلزی آن در این شرکت محاسبه و تولید و اجرا شده است. در سقف آن یونولیت حذف شده است و به روش فوم لس اجرا شده است. برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی این شرکت تماس حاصل فرمائید. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: شرکت…

منزل مسکونی آقای مهندس چراغی

اسکلت این ساختمان از نوع فلزی می باشد و تیرچه های آن نیز فلزی با جان باز می باشد که با همکاری شرکت بهین سقف از روش سقف فوم لس در تهران اجرا شده است. لازم به توضیح است که در روش فوم لس علاوه بر حذف یونولیت از سقف جان تیرچه ها افزایش قابل…

پروژه مسکونی آقای اکبری

اسکلت این ساختمان فلزی می باشد و سقف های آن هم از تیرچه فلزی با جان باز (کرومیت) می باشد و تیرچه های آن در این شرکت تولید و اجرا شده است. سال: ۱۳۹۳ کارفرما: آقای اکبری مکان: قم متراژ: ۲۰۰۰ تعداد طبقات:  ۷ پیشرفت: ۱۰۰%