منزل مسکونی آقای مهرجو

فونداسیون، اسکلت فلزی و سقف این پروژه با استفاده از تیرچه فلزی (کرومیت) توسط این شرکت محاسبه، تولید و اجرا شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای مهرجو مکان: قم متراژ: ۵۰۰ تعداد طبقات: ۳ پیشرفت: ۱۰۰%

اسکلت ۴۵ واحدی شرکت تعاونی بانک ملی

اجرای اسکلت فلزی ۴۵ واحدی شرکت تعاونی بانک ملی سال:  ۱۳۸۱ کارفرما:  شرکت تعاونی بانک ملی استان قم مکان:  قم – پردیسان متراژ:  ۳۲۰۰ متر مربع تعداد طبقات:  سه بلوک در ۴ طبقه پیشرفت:  ۱۰۰

بانک ملی شعبه نبوت

احداث ساختمان بانک ملی شعبه نبوت با اجرای اسکلت فلزی سال:  ۱۳۷۹ کارفرما:  امور شعب بانک ملی استان قم مکان:  قم – خیابان نیروگاه متراژ:  ۷۵۰ متر مربع تعداد طبقات: ۲ پیشرفت:  ۱۰۰ تعداد

بانک ملی شعبه تره بار

احداث ساختمان بانک ملی شعبه میدان تره بار قم با اجرای اسکلت فلزی سال: ۱۳۷۸ کارفرما:  امور شعب بانک ملی استان قم مکان:  قم – جاده قدیم تهران – میدان میوه و تره بار متراژ: ۵۵۰ متر مربع تعداد طبقات: ۲ پیشرفت: ۱۰۰