اجرای سفتکاری مسجد قائمیه جعفریه

سازه این مسجد واقع در جعفریه قم قبلا در سال ۹۷ توسط شرکت مه میل سازه اجرا گردیده و اکنون سفتکاری آن در حال اجراست. سال: ۱۳۹۹ کارفرما: هیئت امنای مسجد مکان: جعفریه قم متراژ: ۷۵۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه به همراه گنبد پیشرفت: ۱۰۰%  

مرکز درمانی بصیرت پردیسان قم

مرکز درمانی در پردیسان قم به متراژ ۵۰۰ متر و در یک طبقه با سقف فوم لس اجرا شد. سال: ۱۳۹۸ کارفرما: آقای مهندس احمدی مکان: قم – پردیسان متراژ: ۵۰۰ تعداد طبقات: ۱ پیشرفت: ۱۰۰%

مرکز درمانی شهروند پردیسان قم

مرکز درمانی شهروند در پردیسان قم به متراژ ۵۰۰ متر و در یک طبقه با سقف فوم لس اجرا شد. سال: ۱۳۹۸ کارفرما: آقای مهندس احمدی مکان: قم – پردیسان متراژ: ۵۰۰ تعداد طبقات: ۱ پیشرفت: ۱۰۰%

مجتمع تجاری آقای صادقیان اسکلت بتنی قم

این پروژه به صورت اسکلت بتنی و در سالاریه قم اجرا گردید، زیربنای این ساختمان ۳۵۰۰ مترمربع بوده و در ۷ طبقه احداث شد. سال: ۱۳۹۸ کارفرما: آقای مهندس صادقیان و شرکا مکان: قم، سالاریه متراژ: ۳۵۰۰ تعداد طبقات: ۷ پیشرفت: ۱۰%

مسجد قائمیه شهر جعفریه

اجرای اسکلت بتنی و سقف کوبیاکس و گنبد مسجد قائمیه در شهر جعفریه قم توسط شرکت مه میل سازه سال: ۱۳۹۷ کارفرما: هیئت امنای مسجد مکان: جعفریه قم متراژ: ۷۵۰ تعداد طبقات: ۲ طبقه به همراه گنبد پیشرفت: ۱۰۰%

اسکلت بتنی منزل مسکونی آقای زینال زاده

اجرای اسکلت بتنی منزل مسکونی آقای زینال زاده در قم توسط شرکت مه میل سازه سال: ۱۳۹۷ کارفرما: جناب آقای زینال زاده مکان: قم متراژ: ۵۰۰ تعداد طبقات: ۳ پیشرفت: ۱۰۰%

اسکلت بتنی و سقف فوم لس آپارتمان مسکونی آقای یابنده

اسکلت این ساختمان از نوع بتنی و سقف ها بصورت تیرچه می باشد که در این پروژه یونولیت از روی سقف حذف شده و به روش فوم لس اجرا شده است. برای اطلاعات بیشتر و بازدید از پروژه با دفتر مرکزی شرکت مه میل سازه تماس بگیرید. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای مهندس عبادی مکان: قم،…

پروژه تجاری و اداری آقای مهندس مویدی

اسکلت این ساختمان از نوع بتنی بوده و از سقف آن یونولیت حذف شده و به روش فوم لس اجرا گردیده است. سال: ۱۳۹۵ کارفرما: آقای مهندس نوری مکان: قم – سالاریه متراژ: ۲۰۰۰۰ تعداد طبقات:  ۱۴ پیشرفت: ۱۰۰%

آپارتمان مسکونی آقای شفیعی

اسکلت این پروژه بتنی بوده و سقف آن با تیرچه های فلزی تولیدی شرکت مه میل سازه اجرا شده و در این پروژه یونولیت از سقف حذف شده (فوم لس) است. قرارداد این پروژه تا اجرای اسکلت با این شرکت بوده است و بنا به صلاحدید کارفرما کلهیه مراحل سفتکاری، اجرای تاسیسات و نازک کاری…

پروژه مسکونی آقای مهندس بختیاری

این پروژه با اسکلت بتنی احداث شد و در نقشه های آن که به تائید نظام مهندسی قم رسیده، با روش سقف فوم لس اجرا گردیده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای مهندس بختیاری مکان: قم، ۲۰ متری حضرت ابوالفضل متراژ: ۳۵۰۰ تعداد طبقات: ۷ پیشرفت: ۱۰۰%

پروژه دانشگاه حضرت معصومه

اسکلت این ساختمان از نوع سازه بتنی می باشد و سقف آن از روش فوم لس استفاده شده است. به لحاظ مزایای این نوع سقف نسبت به سقف های مشابه تیرچه یونولیت، در اسناد مناقصه و قرارداد آن روی اجرا با این روش تاکید شده و در نقشه ها نیز جزئیات سقف فوم لس قرار…

پروژه مسکونی آقای مهدوی

اسکلت این ساختمان بتنی می باشد و سقف های آن برای حذف یونولیت و افزایش جان تیرچه از روش فوم لس استفاده شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای مهدوی مکان: قم – خیابان ساحلی متراژ: ۴۵۰۰ پیشرفت: ۱۰۰ تعداد طبقات: ۱۰

منزل مسکونی آقای بداغی

اسکلت این ساختمان بتنی بوده و سقف های آن با استفاده از نسل جدید فوم لس استفاده شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای بداغی مکان: قم – شهرک انسجام متراژ: ۶۰۰ تعداد طبقات: ۵ پیشرفت: ۱۰۰%

پروژه مسکونی آقای مهندس یابنده

اسکلت این ساختمان بتنی می باشد و نسل جدید فوم لس در این پروژه اجرا شده است. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای مهندس یابنده مکان: قم – سالاریه متراژ: ۱۵۰۰ پیشرفت: ۱۰۰ تعداد طبقات: ۶

برج مسکونی آقای مهندس داودی

اسکلت این ساختمان بتنی می باشد و در آن از قالب های نسل جدید فوم لس استفاده شده و سقف های آن از روش فوم لس استفاده شده است. برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمائید. سال: ۱۳۹۴ کارفرما: آقای مهندس داودی مکان: قم – بلوار محمود نژاد متراژ: ۹۰۰۰ تعداد طبقات:…

پروژه مسکونی آقای شیک

سازه این پروژه از نوع اسکلت بتنی می باشد و با توجه به طول زیاد تیرچه ها، برای جلوگیری از لرزش و افزایش مقاومت سقف از سیستم فوم لس استفاده شده است. سال: ۱۳۹۳ کارفرما: شرکت چترآفتاب مکان: قم شهرک قدس متراژ: ۱۰۰۰ تعداد طبقات: ۴ پیشرفت: ۱۰۰%

هتل چهار راه غفاری

اسکلت این پروژه از نوع بتنی میباشد و سقف آن به روش فوم لس اجرا گردیده است. سال: ۱۳۹۳ کارفرما: شرکت افزون سازان اندیشه قم مکان: قم ،چهارراه غفاری متراژ: ۸۰۰۰ تعداد طبقات: ۱۰ پیشرفت: ۱۰۰%

ساختمان مسکونی آقای توکلی (دلیجان)

اسکلت این ساختمان بتنی می باشد که توسط شرکت مه میل سازه با روش سقف فوم لس در شهر دلیجان اجرا گردیده است. سال: ۱۳۹۳ کارفرما: آقای توکلی مکان: دلیجان متراژ: ۱۲۰۰ تعداد طبقات:  ۴ پیشرفت: ۱۰۰%