پروژه ۹۸ واحدی با روش ICF شهرک مهرگان قزوین

مشخصات پروژه : این پروژه در دو بلوک ۵ طبقه با زیر بنای حدود ۵۰۰۰ متر مربع به روش ICF می باشد. تعداد بلوک : ۲ تعداد طبقه در هر بلوک : ۵ درصد پیشرفت : ۱۰% زیر بنا هر بلوک : ۲۵۰۰ متر مربع