پروژه آقای کافی قم

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای پروژه ویلای شخصی آقای کافی در قم اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و…

اجرای نمای ویلای شخصی آقای مهندس کاظمی

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای پروژه ویلای شخصی آقای مهندس کاظمی در خرم آباد اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه…

اجرای نمای داخلی مرکز خرید امام رضا پردیسان قم

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه در مرکز خرید امام رضا (ع) در پردیسان قم اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها…

اجرای نمای هتل تالار شیراز

این نما با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای پروژه هتل تالار مسکونی در شیراز اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و دریافت اطلاعات…

اجرای نمای ساختمان مسکونی آقای آربونی

نمای این ساختمان با استفاده از متریال پلی استایرن در کوی نگین زنجان توسط شرکت مه میل سازه اجرا گردید. سال: ۱۳۹۸ کارفرما: جناب آقای آربونی مکان: زنجان، کوی نگین تعداد طبقات: ۵ پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای نمای مجتمع مسکونی آقای ولیزاده

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای مجتمع مسکونی آقای ولی زاده در سلمانشهر مازندران اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها…

اجرای نمای مجتمع مسکونی ۱۳ طبقه شرکت یاس

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه در ۴ برج ۱۴۴ واحدی در ۱۳ طبقه اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و…

اجرای قاب پنجره مجتمع مسکونی فرهنگیان

اجرای قاب پنجره های نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای پروژه مجتمع مسکونی فرهنگیان در شهر ری تهران اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید…

اجرای تاج بالکن (نوار پایین) مجتمع مسکونی دکتر احدی

اجرای تاج بالکن (نوار پایین) مجتمع مسکونی دکتر احدی با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای مجتمع مسکونی آقای دکتر احدی در پاسداران تهران اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل…

اجرای نمای مجتمع مسکونی آقای تنباکوچیان

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای پروژه مجتمع مسکونی آقای تنباکوچیان در میدان حسن آباد تهران اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از…

اجرای نمای ویلای آقای حیدری

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای ویلای آقای حیدری در آمل اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و دریافت اطلاعات…

اجرای نمای داخلی بام سبز پاسداران

اجرای بام سبز روی پشت بام برجی در پاسداران تهران با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و دریافت اطلاعات و…

اجرای نمای تالار گلستان

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای تالار گلستان در سه راه آدران اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و دریافت…

اجرای نمای مجتمع مسکونی آقای فراهانی

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای پروژه مجتمع مسکونی آقای فراهانی در تهران منطقه نبرد اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه…

اجرای نمای مجتمع چوبستانه

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای مجتمع چوبستانه در ۶۵ بلوک در جاده پاکدشت، شهرک صنعتی خاوران اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید…

اجرای نمای ساختمان مسکونی آقای ریاحی

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای ساختمان مسکونی آقای ریاحی در استکهلم سوئد اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و…

اجرای نمای آتلیه عکاسی مریم

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای آتلیه عکاسی مریم در فیروزآباد تهران اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و دریافت…

اجرای نمای ساختمان مسکونی آقای بهشاد

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای پروژه ساختمان مسکونی آقای بهشاد در خرمشهر اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و…

اجرای نمای مجتمع مسکونی آقای سلیمی

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای پروژه مجتمع مسکونی آقای سلیمی در خلخال اجرا شد. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و…

اجرای نمای مجتمع تجاری مسکونی ۶ طبقه آقای رحیمی

این نمای زیبا با متریال پلی استایرن (EPS) توسط شرکت مه میل سازه برای پروژه ساختمان آقای رحیمی در خلخال اجرا شده است. این نما بسیار سبک بوده و همچنین عایق حرارتی و صوت نیز می باشد و به شکل های متنوع و در رنگ های مختلف قابل اجراست. جهت بازدید از پروژه ها و…