سقفی ٢۵ بسوز با وزن ١۴٠٠تا ١۵٠٠گرم

۶۵,۴۰۰ تومان

دسته بندی:

توضیحات

سقفی ٢۵ بسوز با وزن ١۴٠٠تا ١۵٠٠ گرم

محل بارگیری: سه راه آدران

کرایه حمل: به عهده خریدار