یونولیت

بلوک های یونولیتی سقفی؛ آری یا خیر؟

فهرست مطالب بلوک های یونولیتی؛ آری یا خیر؟ همگام با پیشرفت صنعت ساختمان سازی در جهان، به کارگیری مصالح ساختمانی نوین در ساخت و ساز، روز به روز با استقبال بیشتری از سوی سازندگان مواجه می شود. با این حال استفاده از مصالح ساختمانی نوین در کشور به دلیل بی تعهدی برخی تولیدکنندگان، حضور غیرمتخصص…