پروژه مسکونی آقای جهانی با سیستم icf

مشخصات فنی و مکانیکی سقف کرومیت

فهرست مطالب مشخصات فنی و مکانیکی سقف کرومیت تیرچه فولادی با جان باز عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپاهای ویژه دوسر ساده اجرا می شود . تیرچه فولادی با جان باز در دو مرحله تحت بارگذاری قرار می گیرد. در مرحله اول باربری تیرچه هنگام حمل ونقل، بار ناشی از وزن خود…

سقف-کرمیت.png

مزایای سقف کرومیت

فهرست مطالب عدم نیاز به شمع بندی طراحی سقف کرمیت با این فرض انجام می شود که تیرچه ها به تنهایی (قبل از گرفتن بتن) توانایی تحمل وزن خود، بلوک، بتن خیس و عوامل اجرایی را داشته باشند. بنابراین سقف کرمیت نیازی به شمع بندی در هیچ یک از مراحل عملیات اجرایی ندارد. سرعت و…