یونولیت سقفی

معایب بلوک های پلی استایرن (یونولیت سقفی)

فهرست مطالب معایب بلوک های پلی استایرن (یونولیت سقفی)   استایرن چیست؟   استایرن یکی از انواع حلال های آلیا روماتیک است که به وسیله دهیدروژناسیون اتیل بنزن و در طی روند کراکینگ تولید می شود. بیشتر از استایرن برای تولید پلیمر پلی استایرن بکار می رود. کاربرد های عمده استایرن و پلیمر های ان در…