اسکلت این ساختمان فلزی بوده و سقف آن کرومیت می باشد و تیرچه های فلزی آن در این شرکت محاسبه و تولید و اجرا شده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: آقای مهندس زرگر

مکان: قم – ۲۰ متری حائری

متراژ: ۴۰۰

پیشرفت: ۱۰۰

تعداد طبقات: ۲

اجرای اسکلت فلزی و کرومیت