این پروژه به عنوان نمونه برای شرکت بهارستان کیش احداث گردیده است که ۱۵۰ واحد از آن در استان تهران ساخته می شود.

در این پروژه از سیستم ای سی اف استفاده شده است و سقف آن نیز با استفاده از تیرچه های فلزی تولیدی شرکت مه میل سازه اجرا گردیده و کلیه محاسبات و اجرای این سیستم توسط این شرکت انجام شده است.

اسکلت و سفت کاری این پروژه کلا ظرف سه روز به اتمام رسیده است.

سال: ۱۳۹۶

کارفرما: شرکت بهارستان کیش

مکان: عوارضی تهران – قم

متراژ: ۶۰

پیشرفت: ۱۰۰%