این ساختمان با سیستم دیوار ICF در چای باغ رویان نور در دو طبقه و ۲۵۰ متر اجرا شد.

 

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای احمدزاده

مکان: رویان نور

متراژ: ۲۵۰

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت: ۴۵%

اجرای دیوار icf طبقه اول
اجرای دیوار icf طبقه اول