این پروژه به صورت اسکلت فلزی اجرا شده و سقف آن با روش فوم لس (حذف فوم پلی استایرن از سقف) توسط شرکت مه میل سازه در شهرک قدس قم اجرا گردید.

سال: ۱۳۹۸

کارفرما: جناب آقای میرعارفی

مکان: قم، شهرک قدس

متراژ: ۴۰۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%

تیرچه گذاری سقف
تیرچه گذاری سقف
اجرای سقف فوم لس
اجرای سقف فوم لس
بتن ریزی سقف فوم لس
بتن ریزی سقف فوم لس