برای اولین بار سیستم ICF در استان قم در این پروژه انجام می شود.

سازه ای با تکنولوژی روز دنیا، مقاوم در برابر نیروهای جانبی مانند زلزله و عایق حرارتی و صوتی که نسبت به اسکلت فلزی و بتنی بسیار اقتصادی می باشد.

از تمام مالکین و یا مهندسین گرامی که تمایل دارند با این سیستم بیشتر آشنا شوند دعوت می شود تا حتما با این شرکت تماس بگیرند.

سال: ۱۳۹۷

کارفرما: آقای جهانی

مکان: قم

متراژ: ۴۵۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای فونداسیون
اجرای فونداسیون
اجرای فونداسیون
پر کردن بین فونداسیون ها جهت اجرای قالب های ICF
شروع قالب گذاری قالب های ICF
شروع قالب گذاری قالب های ICF
قالب گذاری ICF
قالب گذاری ICF
قالب گذاری ICF
آماده بتن ریزی
آماده بتن ریزی
اتمام بتن ریزی
اتمام بتن ریزی
اتمام بتن ریزی
آغاز اجرای تیرهای سقف
آغاز اجرای تیرهای سقف
اجرای سقف تیرچه کرومیت
بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف
اجرای دیوار ای سی اف طبقه اول
اجرای دیوار ای سی اف طبقه اول
اجرای دیوار ای سی اف طبقه اول
بتن ریزی دیوار طبقه اول
بتن ریزی دیوار طبقه اول
اجرای سقف طبقه دوم
اجرای سقف طبقه دوم
بتن ریزی سقف طبقه دوم
اجرای دیوار ای سی اف طبقه سوم
اجرای دیوار ای سی اف طبقه سوم
اجرای دیوار ای سی اف طبقه سوم
اجرای دیوارهای ICF طبقه سوم
اجرای دیوارهای ICF طبقه سوم
اجرای سقف طبقه آخر
اجرای دیوار ای سی اف طبقه سوم
بتن ریزی سقف آخر
بتن ریزی سقف آخر
اجرای دیوار ICF خرپشته
اجرای دیوار ICF خرپشته
اجرای خرپشته آقای جهانی و اتمام اولین سازه ای سی اف در قم
اجرای خرپشته آقای جهانی و اتمام اولین سازه ای سی اف در قم