اسکلت این پروژه فلزی بوده و سقف آن با استفاده از تیرچه های فلزی تولیدی این شرکت اجرا شده و به لحاظ اینکه این کارگاه تولیدی حساس به مواد آتش زا می باشد، یونولیت از سقف حذف شده و به روش فوم لس اجرا گردید.

سال: ۱۳۹۵

کارفرما: شرکت کلون

مکان: شهرک صنعتی مامونیه

متراژ: ۲۰۰۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۱۰۰%

قالب گذاری فوم لس

بتن ریزی فوم لس

ماله کشی بتن

پس از قالب برداری

تیرچه گذاری