این ویلای شخصی با سیستم دیوار ICF در هما شهر شیراز با مساحت ۱۰۰ مترمربع و در یک طبقه اجرا شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: خانم انجم روز

مکان: شیراز

متراژ: ۱۰۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۹۰%

آرماتوربندی فونداسیون
قالب بندی فونداسیون
قالب بندی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
آغاز اجرای دیوار icf
آغاز اجرای دیوار icf
دیوار آماده بتن ریزی
بتن ریزی دیوار icf
بتن ریزی دیوار icf
بتن ریزی دیوار icf
بتن ریزی دیوار icf
اجرای سقف
اجرای سقف