این ویلای شخصی با سیستم دیوار ICF در هما شهر شیراز با مساحت ۱۵۰ مترمربع و در یک طبقه اجرا شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: خانم انجم روز

مکان: شیراز

متراژ: ۱۵۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۹۰%

آرماتوربندی فونداسیون باغ زیتون شیراز
آرماتوربندی فونداسیون باغ زیتون شیراز
بتن ریزی فونداسیون باغ زیتون شیراز
بتن ریزی فونداسیون باغ زیتون شیراز
شروع اجرای دیوار icf
شروع اجرای دیوار icf
بتن ریزی دیوار icf
بتن ریزی دیوار icf
اجرای سقف
اجرای سقف
اجرای سقف
اجرای سقف
بتن ریزی سقف