این پروژه با سیستم ICF با متراژ ۳۰۰ و در دو طبقه در شهر گله دار شهرستان مهر استان فارس انجام شد.

سال: ۱۳۹۸

کارفرما: آقای خوش نویس

مکان: گله دار – استان فارس

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات:  ۲

پیشرفت: ۱۰۰%