این پروژه با سیستم دیوار آی سی اف با زیربنای ۴۵۰ متر و در دو طبقه در شهر خرم آباد در حال اجراست.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آراد

مکان: خرم آباد – لرستان

متراژ: ۴۵۰

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت: ۱۰۰%

شروع اجرای دیوار icf طبقه اول
شروع اجرای دیوار icf طبقه اول
شروع اجرای دیوار icf طبقه اول
شروع اجرای دیوار icf طبقه اول
شروع اجرای دیوار icf طبقه اول
اجرای دیوار icf
اجرای دیوار icf
اجرای دیوار icf
اجرای دیوار icf
 
اجرای دیوار icf

 

اجرای دیوار icf
اجرای سقف
اجرای سقف
اجرای سقف
اجرای سقف
تکمیل طبقه دوم سازه ICF
تکمیل طبقه دوم سازه ICF
تکمیل طبقه دوم سازه ICF