مرکز درمانی شهروند در پردیسان قم به متراژ ۵۰۰ متر و در یک طبقه با سقف فوم لس اجرا شد.

سال: ۱۳۹۸

کارفرما: آقای مهندس احمدی

مکان: قم – پردیسان

متراژ: ۵۰۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۱۰۰%

قالب گذاری سقف فوم لس
قالب گذاری سقف فوم لس
قالب گذاری سقف فوم لس
بتن ریزی سقف فوم لس
بتن ریزی سقف فوم لس
بتن ریزی سقف فوم لس