اجرای اسکلت بتنی مجتمع تجاری تفریحی خاطره جاوید در طایقان قم

سال:  ۱۳۸۶

کارفرما:  شرکت سازه گستر پایدار

مکان:  طایقان

متراژ:  ۳۰۰۰ متر مربع

پیشرفت:  ۱۰۰