این پروژه به صورت اسکلت بتنی و در سالاریه قم اجرا گردید، زیربنای این ساختمان ۳۵۰۰ مترمربع بوده و در ۷ طبقه احداث شد.

سال: ۱۳۹۸

کارفرما: آقای مهندس صادقیان و شرکا

مکان: قم، سالاریه

متراژ: ۳۵۰۰

تعداد طبقات: ۷

پیشرفت: ۱۰%

اجرای ستون های طبقه پنجم
اجرای ستون های طبقه پنجم
اجرای سقف طبقه پنجم
اجرای سقف طبقه پنجم
اجرای سقف طبقه پنجم
اجرای سقف طبقه پنجم
بتن ریزی سقف
اجرای ستون های طبقه ششم
اجرای ستون های طبقه هفتم
اجرای ستون های طبقه هفتم
بتن ریزی سقف طبقه ششم
بتن ریزی سقف طبقه ششم
بتن ریزی سقف طبقه هفتم
بتن ریزی سقف طبقه هفتم