اسکلت این ساختمان فلزی می باشد و سقف آن فوم لس است.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: آقای غفاری

مکان: کاشان میدان پلیس

متراژ: ۷۰۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%

آماده سازی سقف فوم لس جهت بتن ریزی