سازه این ساختمان فلزی می باشد و از سقف فوم لس در این ساختمان استفاده شده است .

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: شرکت چترآفتاب

مکان: قم

متراژ: ۱۰۰۰

تعداد طبقات: ۴

پیشرفت: ۱۰۰