اسکلت این ساختمان فلزی با دیوارهای برشی بتنی می باشد و سقف آن به روش فوم لس در کاشان اجرا شده است.

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل نمایید.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: آقای نمکی

مکان: کاشان

متراژ: ۱۰۰۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰

آماده سازی سقف جهت بتن ریزی