اسکلت این ساختمان بتنی می باشد که توسط شرکت مه میل سازه با روش سقف فوم لس در شهر دلیجان اجرا گردیده است.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: آقای توکلی

مکان: دلیجان

متراژ: ۱۲۰۰

تعداد طبقات:  ۴

پیشرفت: ۱۰۰%

آماده سازی سقف با روش فوم لس جهت بتن ریزی