اسکلت این ساختمان از نوع بتنی و سقف آن از روش فوم لس می باشد.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: آقای حیدرآبادی

مکان: قم – شهرک قدس

متراژ: ۱۰۰۰

تعداد طبقات:  ۵

پیشرفت: ۱۰۰%