سقف های این پروژه با عرشه فولادی اجرا شده است.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: آقای شرع الاسلام

مکان: قم

متراژ: ۱۰۰۰

تعداد طبقات: ۶

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای سقف عرشه فولادی