اسکلت این پروژه بتنی بوده و سقف آن با تیرچه های فلزی تولیدی شرکت مه میل سازه اجرا شده و در این پروژه یونولیت از سقف حذف شده (فوم لس) است.

قرارداد این پروژه تا اجرای اسکلت با این شرکت بوده است و بنا به صلاحدید کارفرما کلهیه مراحل سفتکاری، اجرای تاسیسات و نازک کاری بصورت مدیریت پیمان بعهده این شرکت واگذار شد که بصورت مدیریت پیمان به اتمام رسید.

سال: ۱۳۹۵

کارفرما: آقای شفیع

مکان: قم

متراژ: ۷۰۰

تعداد طبقات: ۵

پیشرفت: ۱۰۰%

قالب بندی تیرها و فوم لس

بتن ریزی