این پروژه در سه بلوک ۲۰ واحدی با اسکلت بتنی اجرا می گردد و در این پروژه از سیستم سقف فوم لس استفاده شده است.

به عبارتی دیگر فوم پلی استایرن ( یونولیت ) از سقف حذف شده است.

سال: ۱۳۹۲

کارفرما: شرکت چتر آفتاب

مکان: قم – پردیسان

متراژ: ۸۵۰۰

پیشرفت: ۱۰۰

تعداد طبقات: هر بلوک ۶ طبقه

تقسیم بندی تیرچه ها
قالب های فوم لس
سقف اول
تقسیم تیرچه
بتن ریزی سقف فوم لس
تصاویر دیگر