این پروژه در یک بلوک با اسکلت بتنی و با سیستم فوم لس (سقف بدون یونولیت) اجرا شده و در این سیستم یونولیت از سقف حذف شده است.

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی این شرکت به شماره ۰۲۵۳۲۹۴۰۴۹۲ تماس گرفته شود.

سال: ۱۳۹۲

کارفرما: شرکت چتر آفتاب

مکان: قم، پردیسان

متراژ: ۲۵۰۰

پیشرفت: ۱۰۰

تعداد طبقات: ۶