اسکلت این ساختمان بتنی می باشد و سقف های آن برای حذف یونولیت و افزایش جان تیرچه از روش فوم لس استفاده شده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: آقای مهدوی

مکان: قم – خیابان ساحلی

متراژ: ۴۵۰۰

پیشرفت: ۱۰۰

تعداد طبقات: ۱۰

اجرای اسکلت بتنی