اسکلت این ساختمان فلزی بوده و از تیرچه کرومیت  برای سقف های آن استفاده شده است.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: آقای جدیدی

مکان: قم – پردیسان

متراژ: ۱۰۰۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%