اسکلت این ساختمان از نوع سازه بتنی می باشد و سقف آن از روش فوم لس استفاده شده است.

به لحاظ مزایای این نوع سقف نسبت به سقف های مشابه تیرچه یونولیت، در اسناد مناقصه و قرارداد آن روی اجرا با این روش تاکید شده و در نقشه ها نیز جزئیات سقف فوم لس قرار داده شده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: شرکت ارمغان پی ریز

مکان: قم، روبروی ورزشگاه یادگار امام

متراژ: ۲۵۰۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%