سال: ۱۳۹۹

کارفرما: شرکت اروند دژ پارس

مکان: محله ۲ پردیسان قم

متراژ: ۴۲۰۰ متر مربع

تعداد طبقات:  ۳

پیشرفت: ۱۰۰%

 

 

شروع اجرای سقف فوم لس

شروع اجرای سقف فوم لس

شروع اجرای سقف فوم لس

اجرای ضلع غربی سقف طبقه اول

اجرای ضلع غربی سقف طبقه اول

بتن ریزی سقف اول ضلع غربی

بتن ریزی سقف اول ضلع غربی

بتن ریزی سقف اول ضلع غربی

بتن ریزی سقف اول ضلع غربی

بتن ریزی سقف فوم لس مرحله دوم

بتن ریزی سقف فوم لس مرحله دوم