اسکلت این پروژه از نوع بتنی میباشد و سقف آن به روش فوم لس اجرا گردیده است.

سال: ۱۳۹۳

کارفرما: شرکت افزون سازان اندیشه قم

مکان: قم ،چهارراه غفاری

متراژ: ۸۰۰۰

تعداد طبقات: ۱۰

پیشرفت: ۱۰۰%