اسکلت این ساختمان بتنی بوده و سقف های آن با استفاده از نسل جدید فوم لس استفاده شده است.

سال: ۱۳۹۴

کارفرما: آقای بداغی

مکان: قم – شهرک انسجام

متراژ: ۶۰۰

تعداد طبقات: ۵

پیشرفت: ۱۰۰%