اسکلت این ساختمان فلزی بوده وسقف آن به روش فوم لس اجرا گردیده است.

سال:  ۱۳۹۲

کارفرما:  آقای حجتی

مکان:  قم ،خیابان هفتم تیر

متراژ:  ۸۰۰

تعداد طبقات:  ۳

پیشرفت:  ۱۰۰