سقف این ساختمان با روش فوم لس (سقف بدون یونولیت) در قم، با متراژ ۳۵۰ متر و در یک طبقه اجرا شد.

سال: ۱۴۰۰

کارفرما: آقای عباس افشاری

مکان: قم

متراژ: ۳۵۰

تعداد طبقات: ۱ طبقه

پیشرفت: ۴۰%

اجرای سقف فوم لس

 

اجرای سقف فوم لس

 

اجرای سقف فوم لس

بتن ریزی سقف فوم لس