اجرای سقف عرشه فولادی مرکز درمانی پردیسان که توسط این شرکت انجام شده است.

برای دریافت پیش فاکتور اجرای سقف عرشه فولادی با دفتر مرکزی شرکت مه میل سازه به شماره ۰۲۵۳۲۹۴۰۴۹۲ تماس بگیرید.

سال: ۱۳۹۶

کارفرما: شرکت کرپ

مکان: قم، پردیسان

متراژ: ۱۵۰۰

پیشرفت: ۱۰۰%