سقف این پروژه بصورت عرشه فولادی می باشد که توسط این شرکت اجرا شده است.

برای دریافت پیش فاکتور با دفتر مرکزی این شرکت تماس بگیرید و یا نقشه اجرایی خود را به شماره تلگرام ۰۹۱۲۱۵۱۵۵۵۱ ارسال کنید.

سال: ۱۳۹۶

کارفرما: آقای غفاری

مکان: استان چهارمحال بختیاری شهر صمصامی

متراژ: ۱۵۰۰

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای اسکلت فلزی

جا به جایی ورق های سقف عرشه فولادی

نصب گل میخ ها

اجرای آرماتور های سقف

بتن ریزی