اجرای سقف عرشه فولادی مرکز درمانی باغشاد زرین شهر اصفهان توسط شرکت مه میل سازه

برای دریافت پیش فاکتور با دفتر مرکز این شرکت به شماره ۰۲۵۳۲۹۴۰۴۹۲ تماس حاصل فرمایید.

سال: ۱۳۹۶

کارفرما: مهندس میرسلامی

مکان: باعشاد زرین شهر اصفهان

متراژ:  ۱۱۰۰

پیشرفت:  ۱۰۰%

اجرای اسکلت فلزی

جا به جایی ورق های عرشه فولادی