این پروژه با سیستم آی سی اف در روستای قادیکلا بابل در دو طبقه اجرا شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص سازه ICF با دفتر مرکزی شرکت تماس بگیرید.

نقشه معماری را تحویل دهید و بطور رایگان دفتر فنی این شرکت نقشه محاسبات همراه با تاییدیه از نظام مهندسی ساختمان تحویل خواهد شد.

سال: ۱۳۹۸

کارفرما: آقای حسن نعمت زاده

مکان: بابل

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت: ۱۰۰%

بتن ریزی دیوارهای آی سی اف طبقه اول
بتن ریزی دیوارهای آی سی اف طبقه اول
اجرای دیوارهای ای سی اف طبقه دوم
اجرای دیوارهای ای سی اف طبقه دوم
اجرای دیوارهای ای سی اف طبقه دوم
اجرای دیوارهای ای سی اف طبقه دوم