پروژه آقای فتحی که با سیستم آی سی اف در شهر ایوان ایلام در حال انجام است. طبقه اول این ساختمان، به دلیل تجاری بودن ارتفاع بلندی داشت و بنابراین در دو مرحله اجرا شد.

سال: ۱۳۹۸

کارفرما: آقای فتحی

مکان: ایوان – ایلام

متراژ: ۵۰۰

تعداد طبقات: ۴

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای دیوار آی سی اف
اجرای دیوار آی سی اف
بتن ریزی مرحله اول اجرای دیوار آی سی اف
بتن ریزی مرحله اول اجرای دیوار آی سی اف
شروع اجرای دیوار آی سی اف طبقه دوم