این ساختمان با سیستم آی سی اف در روستای قادیکلای بابل اجرا شد. سقف آخر این ساختمان بصورت شیروانی اجرا شده که موضوع قرارداد این شرکت نبوده است.

سال: ۱۳۹۸

کارفرما: آقای حسن پور

مکان: قادیکلا – بابل

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات:  ۲

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای فونداسیون
اجرای فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
اجرای سقف طبقه اول
اجرای سقف طبقه اول
اجرای دیوار آی سی اف طبقه دوم
اجرای دیوار آی سی اف طبقه دوم
اجرای دیوار آی سی اف طبقه دوم