این ساختمان در شهر زلزله زده سرپل ذهاب با سیستم ICF و در دو طبقه جرا گردید.

سال: ۱۳۹۷

کارفرما: آقای آرام

مکان: سرپل ذهاب – کرمانشاه

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای دیوار ICF